当前位置: 首页 >> 方岳 >> 贺新凉・贺新郎

贺新凉・贺新郎

贺新凉・贺新郎
作者: 方岳
朝代:
贺新凉・贺新郎
拼音:
['he', 'xin', 'liang', 'he', 'xin', 'lang']
一笑君知否 。
['yi', 'xiao', 'jun', 'zhi', 'fou']

笑当年、山阴道士,行歌樵叟 。
['xiao', 'dang', 'nian', 'shan', 'yin', 'dao', 'shi', 'xing', 'ge', 'qiao', 'sou']

五十到头公老矣,只可鹭朋鸥友 。
['wu', 'shi', 'dao', 'tou', 'gong', 'lao', 'yi', 'zhi', 'ke', 'lu', 'peng', 'ou', 'you']

便富贵、何如杯酒 。
['bian', 'fu', 'gui', 'he', 'ru', 'bei', 'jiu']

好在归来苍崖底,想月明、不负携锄手 。
['hao', 'zai', 'gui', 'lai', 'cang', 'ya', 'di', 'xiang', 'yue', 'ming', 'bu', 'fu', 'xie', 'chu', 'shou']

谁共酌,翦霜韭 。
['shei', 'gong', 'zhuo', 'jian', 'shuang', 'jiu']

乾坤许大山河旧 。
['qian', 'kun', 'xu', 'da', 'shan', 'he', 'jiu']

几多人、剑倚西风,笔惊南斗 。
['ji', 'duo', 'ren', 'jian', 'yi', 'xi', 'feng', 'bi', 'jing', 'nan', 'dou']

俯仰之间成陈迹,亡是子虚乌有 。
['fu', 'yang', 'zhi', 'jian', 'cheng', 'chen', 'ji', 'wang', 'shi', 'zi', 'xu', 'wu', 'you']

渺烟草、不堪回首 。
['miao', 'yan', 'cao', 'bu', 'kan', 'hui', 'shou']

隔坞筑亭开野迳,尽一筇、两履山前後 。
['ge', 'wu', 'zhu', 'ting', 'kai', 'ye', 'jing', 'jin', 'yi', 'qiong', 'liang', 'lv', 'shan', 'qian', 'hou']

春且为,催花柳 。
['chun', 'qie', 'wei', 'cui', 'hua', 'liu']


简体:
贺新凉・贺新郎
一笑君知否 。
笑当年、山阴道士,行歌樵叟 。
五十到头公老矣,只可鹭朋鸥友 。
便富贵、何如杯酒 。
好在归来苍崖底,想月明、不负携锄手 。
谁共酌,翦霜韭 。
乾坤许大山河旧 。
几多人、剑倚西风,笔惊南斗 。
俯仰之间成陈迹,亡是子虚乌有 。
渺烟草、不堪回首 。
隔坞筑亭开野迳,尽一筇、两履山前后 。
春且为,催花柳 。