当前位置: 首页 >> 曾鞏 >> 侯荆

侯荆

侯荆
作者: 曾鞏
朝代:
侯荆
拼音:
['hou', 'jing']
侯嬴夷門白髪翁,荆軻易水奇節士 。
['hou', 'ying', 'yi', 'men', 'bai', 'fa', 'weng', 'jing', 'ke', 'yi', 'shui', 'qi', 'jie', 'shi']

偶邀禮數車上足,暫飽腥羶館中侈 。
['ou', 'yao', 'li', 'shu', 'che', 'shang', 'zu', 'zan', 'bao', 'xing', 'shan', 'guan', 'zhong', 'chi']

師迴拔劍不顧生,酒酣拂衣亦送死 。
['shi', 'hui', 'ba', 'jian', 'bu', 'gu', 'sheng', 'jiu', 'han', 'fu', 'yi', 'yi', 'song', 'si']

磊落高賢勿笑今,豢養傾人久如此 。
['lei', 'luo', 'gao', 'xian', 'wu', 'xiao', 'jin', 'huan', 'yang', 'qing', 'ren', 'jiu', 'ru', 'ci']


简体:
侯荆
侯嬴夷门白髪翁,荆轲易水奇节士 。
偶邀礼数车上足,暂饱腥膻馆中侈 。
师回拔剑不顾生,酒酣拂衣亦送死 。
磊落高贤勿笑今,豢养倾人久如此 。