当前位置: 首页 >> 方岳 >> 最高楼

最高楼

最高楼
作者: 方岳
朝代:
最高楼
拼音:
['zui', 'gao', 'lou']
秋崖底,云卧欲生苔 。
['qiu', 'ya', 'di', 'yun', 'wo', 'yu', 'sheng', 'tai']

无梦到公台 。
['wu', 'meng', 'dao', 'gong', 'tai']

有月锄、晓带乌犍去,与烟蓑、夜钓白鱼来 。
['you', 'yue', 'chu', 'xiao', 'dai', 'wu', 'jian', 'qu', 'yu', 'yan', 'suo', 'ye', 'diao', 'bai', 'yu', 'lai']

问谁能,供酒料,办诗材 。
['wen', 'shei', 'neng', 'gong', 'jiu', 'liao', 'ban', 'shi', 'cai']

君莫笑、闲忙棋得势 。
['jun', 'mo', 'xiao', 'xian', 'mang', 'qi', 'de', 'shi']

也莫笑、浮湛渔得计 。
['ye', 'mo', 'xiao', 'fu', 'zhan', 'yu', 'de', 'ji']

胸次老,雪崔嵬 。
['xiong', 'ci', 'lao', 'xue', 'cui', 'wei']

付老夫、小小鸬鹚杓,尽诸公、衮衮凤凰台 。
['fu', 'lao', 'fu', 'xiao', 'xiao', 'lu', 'ci', 'biao', 'jin', 'zhu', 'gong', 'gun', 'gun', 'feng', 'huang', 'tai']

且容侬,多种竹,剩栽梅 。
['qie', 'rong', 'nong', 'duo', 'zhong', 'zhu', 'sheng', 'zai', 'mei']


简体:
最高楼
秋崖底,云卧欲生苔 。
无梦到公台 。
有月锄、晓带乌犍去,与烟蓑、夜钓白鱼来 。
问谁能,供酒料,办诗材 。
君莫笑、闲忙棋得势 。
也莫笑、浮湛渔得计 。
胸次老,雪崔嵬 。
付老夫、小小鸬鹚杓,尽诸公、衮衮凤凰台 。
且容侬,多种竹,剩栽梅 。