当前位置: 首页 >> 方岳 >> 行香子

行香子

行香子
作者: 方岳
朝代:
行香子
拼音:
['xing', 'xiang', 'zi']
说与樵青 。
['shuo', 'yu', 'qiao', 'qing']

紧闭柴门 。
['jin', 'bi', 'chai', 'men']

道先生检校东屯 。
['dao', 'xian', 'sheng', 'jian', 'xiao', 'dong', 'tun']

阿戎安在,未扫愁痕 。
['a', 'rong', 'an', 'zai', 'wei', 'sao', 'chou', 'hen']

且免歌词,休载妓,莫携尊 。
['qie', 'mian', 'ge', 'ci', 'xiu', 'zai', 'ji', 'mo', 'xie', 'zun']

梅自生春 。
['mei', 'zi', 'sheng', 'chun']

雪立前村 。
['xue', 'li', 'qian', 'cun']

道此杯、酒也须温 。
['dao', 'ci', 'bei', 'jiu', 'ye', 'xu', 'wen']

无穷身外,付与乾坤 。
['wu', 'qiong', 'shen', 'wai', 'fu', 'yu', 'qian', 'kun']

谁共耕山,闲钓水、饱窥园 。
['shei', 'gong', 'geng', 'shan', 'xian', 'diao', 'shui', 'bao', 'kui', 'yuan']


简体:
行香子
说与樵青 。
紧闭柴门 。
道先生检校东屯 。
阿戎安在,未扫愁痕 。
且免歌词,休载妓,莫携尊 。
梅自生春 。
雪立前村 。
道此杯、酒也须温 。
无穷身外,付与乾坤 。
谁共耕山,闲钓水、饱窥园 。