当前位置: 首页 >> 方岳 >> 江神子・江城子

江神子・江城子

江神子・江城子
作者: 方岳
朝代:
江神子・江城子
拼音:
['jiang', 'shen', 'zi', 'jiang', 'cheng', 'zi']
梅花吹梦过溪桥 。
['mei', 'hua', 'chui', 'meng', 'guo', 'xi', 'qiao']

路迢迢 。
['lu', 'tiao', 'tiao']

雪初消 。
['xue', 'chu', 'xiao']

似恁天寒,诗瘦想无柳 。
['shi', 'nen', 'tian', 'han', 'shi', 'shou', 'xiang', 'wu', 'liu']

听得草堂人有语,能几日,是生朝 。
['ting', 'de', 'cao', 'tang', 'ren', 'you', 'yu', 'neng', 'ji', 'ri', 'shi', 'sheng', 'chao']

乱云深处洗山瓢 。
['luan', 'yun', 'shen', 'chu', 'xi', 'shan', 'piao']

鬓萧萧 。
['bin', 'xiao', 'xiao']

酒红朝 。
['jiu', 'hong', 'chao']

回首六朝,南北黯魂销 。
['hui', 'shou', 'liu', 'chao', 'nan', 'bei', 'an', 'hun', 'xiao']

纵使锺山青眼在,终不似,侣渔樵 。
['zong', 'shi', 'zhong', 'shan', 'qing', 'yan', 'zai', 'zhong', 'bu', 'shi', 'lv', 'yu', 'qiao']


简体:
江神子・江城子
梅花吹梦过溪桥 。
路迢迢 。
雪初消 。
似恁天寒,诗瘦想无柳 。
听得草堂人有语,能几日,是生朝 。
乱云深处洗山瓢 。
鬓萧萧 。
酒红朝 。
回首六朝,南北黯魂销 。
纵使锺山青眼在,终不似,侣渔樵 。