当前位置: 首页 >> 张榘 >> 贺新凉・贺新郎

贺新凉・贺新郎

贺新凉・贺新郎
作者: 张榘
朝代:
贺新凉・贺新郎
拼音:
['he', 'xin', 'liang', 'he', 'xin', 'lang']
匹马锺山路 。
['pi', 'ma', 'zhong', 'shan', 'lu']

怅年来只解,邮亭送人归去 。
['chang', 'nian', 'lai', 'zhi', 'jie', 'you', 'ting', 'song', 'ren', 'gui', 'qu']

季子貂裘尘渐满,犹是区区羁旅 。
['ji', 'zi', 'diao', 'qiu', 'chen', 'jian', 'man', 'you', 'shi', 'qu', 'qu', 'ji', 'lv']

谩空有、剑锋如故 。
['man', 'kong', 'you', 'jian', 'feng', 'ru', 'gu']

髀肉未消仪舌在,向樽前、莫洒英雄泪 。
['bi', 'rou', 'wei', 'xiao', 'yi', 'she', 'zai', 'xiang', 'zun', 'qian', 'mo', 'sa', 'ying', 'xiong', 'lei']

鞭未动,酒频举 。
['bian', 'wei', 'dong', 'jiu', 'pin', 'ju']

西风乱叶长安树 。
['xi', 'feng', 'luan', 'ye', 'chang', 'an', 'shu']

叹离离、荒宫废苑,几番禾黍 。
['tan', 'li', 'li', 'huang', 'gong', 'fei', 'yuan', 'ji', 'fan', 'he', 'shu']

云栈萦纡今平步,休说襄淮乐土 。
['yun', 'zhan', 'ying', 'yu', 'jin', 'ping', 'bu', 'xiu', 'shuo', 'xiang', 'huai', 'le', 'tu']

但衮衮江涛东注 。
['dan', 'gun', 'gun', 'jiang', 'tao', 'dong', 'zhu']

世上岂无高卧者,奈草庐、烟销无人顾 。
['shi', 'shang', 'qi', 'wu', 'gao', 'wo', 'zhe', 'nai', 'cao', 'lu', 'yan', 'xiao', 'wu', 'ren', 'gu']

笺此恨,付金缕 。
['jian', 'ci', 'hen', 'fu', 'jin', 'lv']


简体:
贺新凉・贺新郎
匹马锺山路 。
怅年来只解,邮亭送人归去 。
季子貂裘尘渐满,犹是区区羁旅 。
谩空有、剑锋如故 。
髀肉未消仪舌在,向樽前、莫洒英雄泪 。
鞭未动,酒频举 。
西风乱叶长安树 。
叹离离、荒宫废苑,几番禾黍 。
云栈萦纡今平步,休说襄淮乐土 。
但衮衮江涛东注 。
世上岂无高卧者,奈草庐、烟销无人顾 。
笺此恨,付金缕 。