当前位置: 首页 >> 萧泰来 >> 满江红

满江红

满江红
作者: 萧泰来
朝代:
满江红
拼音:
['man', 'jiang', 'hong']
七十人稀,尝记得、少陵旧语 。
['qi', 'shi', 'ren', 'xi', 'chang', 'ji', 'de', 'shao', 'ling', 'jiu', 'yu']

谁知道、五园庵主,寿今如许 。
['shei', 'zhi', 'dao', 'wu', 'yuan', 'an', 'zhu', 'shou', 'jin', 'ru', 'xu']

书底青瞳如月样,镜中黑鬓无双处 。
['shu', 'di', 'qing', 'tong', 'ru', 'yue', 'yang', 'jing', 'zhong', 'hei', 'bin', 'wu', 'shuang', 'chu']

与人间、世味不相投,神仙侣 。
['yu', 'ren', 'jian', 'shi', 'wei', 'bu', 'xiang', 'tou', 'shen', 'xian', 'lv']

文汉史,诗唐句 。
['wen', 'han', 'shi', 'shi', 'tang', 'ju']

字晋帖,碑周鼓 。
['zi', 'jin', 'tie', 'bei', 'zhou', 'gu']

这千年勋业,一年一部 。
['zhe', 'qian', 'nian', 'xun', 'ye', 'yi', 'nian', 'yi', 'bu']

晔晔紫芝商隐皓,猗猗绿竹淇瞻武 。
['ye', 'ye', 'zi', 'zhi', 'shang', 'yin', 'hao', 'yi', 'yi', 'lv', 'zhu', 'qi', 'zhan', 'wu']

问先生、何处更高歌,凭椿树 。
['wen', 'xian', 'sheng', 'he', 'chu', 'geng', 'gao', 'ge', 'ping', 'chun', 'shu']


简体:
满江红
七十人稀,尝记得、少陵旧语 。
谁知道、五园庵主,寿今如许 。
书底青瞳如月样,镜中黑鬓无双处 。
与人间、世味不相投,神仙侣 。
文汉史,诗唐句 。
字晋帖,碑周鼓 。
这千年勋业,一年一部 。
晔晔紫芝商隐皓,猗猗绿竹淇瞻武 。
问先生、何处更高歌,凭椿树 。