当前位置: 首页 >> 马天骥 >> 城头月

城头月

城头月
作者: 马天骥
朝代:
城头月
拼音:
['cheng', 'tou', 'yue']
城头月色明如昼 。
['cheng', 'tou', 'yue', 'se', 'ming', 'ru', 'zhou']

总是青霞有 。
['zong', 'shi', 'qing', 'xia', 'you']

酒醉茶醒,饥餐困睡,不把双眉皱 。
['jiu', 'zui', 'cha', 'xing', 'ji', 'can', 'kun', 'shui', 'bu', 'ba', 'shuang', 'mei', 'zhou']

坎离龙虎勤交媾 。
['kan', 'li', 'long', 'hu', 'qin', 'jiao', 'gou']

炼得丹将就 。
['lian', 'de', 'dan', 'jiang', 'jiu']

借问罗浮鹤侣,还似先生否 。
['jie', 'wen', 'luo', 'fu', 'he', 'lv', 'hai', 'shi', 'xian', 'sheng', 'fou']


简体:
城头月
城头月色明如昼 。
总是青霞有 。
酒醉茶醒,饥餐困睡,不把双眉皱 。
坎离龙虎勤交媾 。
炼得丹将就 。
借问罗浮鹤侣,还似先生否 。