当前位置: 首页 >> 黎道静 >> 城头月

城头月

城头月
作者: 黎道静
朝代:
城头月
拼音:
['cheng', 'tou', 'yue']
阳光子夜开清昼 。
['yang', 'guang', 'zi', 'ye', 'kai', 'qing', 'zhou']

照了无何有 。
['zhao', 'liao', 'wu', 'he', 'you']

弱水蓬莱,河车忽动,万顷金波皱 。
['ruo', 'shui', 'peng', 'lai', 'he', 'che', 'hu', 'dong', 'wan', 'qing', 'jin', 'bo', 'zhou']

红铅墨汞相交媾 。
['hong', 'qian', 'mo', 'gong', 'xiang', 'jiao', 'gou']

片饷丹成就 。
['pian', 'xiang', 'dan', 'cheng', 'jiu']

把握阴阳,一锺造化,此诀人知否 。
['ba', 'wo', 'yin', 'yang', 'yi', 'zhong', 'zao', 'hua', 'ci', 'jue', 'ren', 'zhi', 'fou']


简体:
城头月
阳光子夜开清昼 。
照了无何有 。
弱水蓬莱,河车忽动,万顷金波皱 。
红铅墨汞相交媾 。
片饷丹成就 。
把握阴阳,一锺造化,此诀人知否 。