当前位置: 首页 >> 李昴英 >> 摸鱼儿

摸鱼儿

摸鱼儿
作者: 李昴英
朝代:
摸鱼儿
拼音:
['mo', 'yu', 'er']
敞茅堂、茂林环翠,苔矶低蘸烟浦 。
['chang', 'mao', 'tang', 'mao', 'lin', 'huan', 'cui', 'tai', 'ji', 'di', 'zhan', 'yan', 'pu']

青蓑混入渔家社,斜日断桥船聚 。
['qing', 'suo', 'hun', 'ru', 'yu', 'jia', 'she', 'xie', 'ri', 'duan', 'qiao', 'chuan', 'ju']

真乐处 。
['zhen', 'le', 'chu']

坐芳草,瓦樽满酒频频注 。
['zuo', 'fang', 'cao', 'wa', 'zun', 'man', 'jiu', 'pin', 'pin', 'zhu']

皋禽自舞 。
['gao', 'qin', 'zi', 'wu']

惯松迳穿云,梅村踏雪,朗笑自来去 。
['guan', 'song', 'jing', 'chuan', 'yun', 'mei', 'cun', 'ta', 'xue', 'lang', 'xiao', 'zi', 'lai', 'qu']

车乘坠,争似修筇稳步 。
['che', 'cheng', 'zhui', 'zheng', 'shi', 'xiu', 'qiong', 'wen', 'bu']

前尘回首俱误 。
['qian', 'chen', 'hui', 'shou', 'ju', 'wu']

安闲得在中年好,抱瓮尚堪蔬圃 。
['an', 'xian', 'de', 'zai', 'zhong', 'nian', 'hao', 'bao', 'weng', 'shang', 'kan', 'shu', 'pu']

高眼觑 。
['gao', 'yan', 'qu']

算不识、人间宠辱除巢许 。
['suan', 'bu', 'shi', 'ren', 'jian', 'chong', 'ru', 'chu', 'chao', 'xu']

风篁解语 。
['feng', 'huang', 'jie', 'yu']

应共笑群狙,无端喜怒,三四计朝暮 。
['ying', 'gong', 'xiao', 'qun', 'ju', 'wu', 'duan', 'xi', 'nu', 'san', 'si', 'ji', 'zhao', 'mu']


简体:
摸鱼儿
敞茅堂、茂林环翠,苔矶低蘸烟浦 。
青蓑混入渔家社,斜日断桥船聚 。
真乐处 。
坐芳草,瓦樽满酒频频注 。
皋禽自舞 。
惯松迳穿云,梅村踏雪,朗笑自来去 。
车乘坠,争似修筇稳步 。
前尘回首俱误 。
安闲得在中年好,抱瓮尚堪蔬圃 。
高眼觑 。
算不识、人间宠辱除巢许 。
风篁解语 。
应共笑群狙,无端喜怒,三四计朝暮 。