当前位置: 首页 >> 李昴英 >> 摸鱼儿

摸鱼儿

摸鱼儿
作者: 李昴英
朝代:
摸鱼儿
拼音:
['mo', 'yu', 'er']
绕西园、粉笼千雉,镜池屏石天造 。
['rao', 'xi', 'yuan', 'fen', 'long', 'qian', 'zhi', 'jing', 'chi', 'ping', 'shi', 'tian', 'zao']

主人意匠工收拾,华屋落成闻早 。
['zhu', 'ren', 'yi', 'jiang', 'gong', 'shou', 'shi', 'hua', 'wu', 'luo', 'cheng', 'wen', 'zao']

轮奂巧 。
['lun', 'huan', 'qiao']

望缥缈、五云深处移蓬岛 。
['wang', 'piao', 'miao', 'wu', 'yun', 'shen', 'chu', 'yi', 'peng', 'dao']

油幢羽葆 。
['you', 'chuang', 'yu', 'bao']

指貔虎长驱,鲸鲲网取,电走捷旗报 。
['zhi', 'pi', 'hu', 'chang', 'qu', 'jing', 'kun', 'wang', 'qu', 'dian', 'zou', 'jie', 'qi', 'bao']

铙吹发,回庑连屯饮犒 。
['nao', 'chui', 'fa', 'hui', 'wu', 'lian', 'tun', 'yin', 'kao']

海山波静烟扫 。
['hai', 'shan', 'bo', 'jing', 'yan', 'sao']

纶巾萧散环珠履,春满绿杨芳草 。
['guan', 'jin', 'xiao', 'san', 'huan', 'zhu', 'lv', 'chun', 'man', 'lv', 'yang', 'fang', 'cao']

人境好 。
['ren', 'jing', 'hao']

是握穗五翁,福地无尘到 。
['shi', 'wo', 'sui', 'wu', 'weng', 'fu', 'di', 'wu', 'chen', 'dao']

芝书在道 。
['zhi', 'shu', 'zai', 'dao']

便整顿乾坤,经营万宇,栋国要元老 。
['bian', 'zheng', 'dun', 'qian', 'kun', 'jing', 'ying', 'wan', 'yu', 'dong', 'guo', 'yao', 'yuan', 'lao']


简体:
摸鱼儿
绕西园、粉笼千雉,镜池屏石天造 。
主人意匠工收拾,华屋落成闻早 。
轮奂巧 。
望缥缈、五云深处移蓬岛 。
油幢羽葆 。
指貔虎长驱,鲸鲲网取,电走捷旗报 。
铙吹发,回庑连屯饮犒 。
海山波静烟扫 。
纶巾萧散环珠履,春满绿杨芳草 。
人境好 。
是握穗五翁,福地无尘到 。
芝书在道 。
便整顿乾坤,经营万宇,栋国要元老 。