当前位置: 首页 >> 刘子寰 >> 阮郎归

阮郎归

阮郎归
作者: 刘子寰
朝代:
阮郎归
拼音:
['ruan', 'lang', 'gui']
长条袅袅串红绡 。
['chang', 'tiao', 'niao', 'niao', 'chuan', 'hong', 'xiao']

无风时自摇 。
['wu', 'feng', 'shi', 'zi', 'yao']

十分妖艳更苗条 。
['shi', 'fen', 'yao', 'yan', 'geng', 'miao', 'tiao']

春情态娇 。
['chun', 'qing', 'tai', 'jiao']

风影舞,露痕潮 。
['feng', 'ying', 'wu', 'lu', 'hen', 'chao']

买来和蝶饶 。
['mai', 'lai', 'he', 'die', 'rao']

故园愁绝楚宫腰 。
['gu', 'yuan', 'chou', 'jue', 'chu', 'gong', 'yao']

相逢恨怎销 。
['xiang', 'feng', 'hen', 'zen', 'xiao']


简体:
阮郎归
长条袅袅串红绡 。
无风时自摇 。
十分妖艳更苗条 。
春情态娇 。
风影舞,露痕潮 。
买来和蝶饶 。
故园愁绝楚宫腰 。
相逢恨怎销 。