当前位置: 首页 >> 刘子寰 >> 好事近

好事近

好事近
作者: 刘子寰
朝代:
好事近
拼音:
['hao', 'shi', 'jin']
秋色到东篱,一种露红先占 。
['qiu', 'se', 'dao', 'dong', 'li', 'yi', 'zhong', 'lu', 'hong', 'xian', 'zhan']

应念金英冷淡,摘胭脂浓染 。
['ying', 'nian', 'jin', 'ying', 'leng', 'dan', 'zhai', 'yan', 'zhi', 'nong', 'ran']

依稀十月小桃花,霜蕊破霞脸 。
['yi', 'xi', 'shi', 'yue', 'xiao', 'tao', 'hua', 'shuang', 'rui', 'po', 'xia', 'lian']

何事渊明风致,却十分妖艳 。
['he', 'shi', 'yuan', 'ming', 'feng', 'zhi', 'que', 'shi', 'fen', 'yao', 'yan']


简体:
好事近
秋色到东篱,一种露红先占 。
应念金英冷淡,摘胭脂浓染 。
依稀十月小桃花,霜蕊破霞脸 。
何事渊明风致,却十分妖艳 。