当前位置: 首页 >> 吴文英 >> 满江红

满江红

满江红
作者: 吴文英
朝代:
满江红
拼音:
['man', 'jiang', 'hong']
结束萧仙,啸梁鬼、依还未灭 。
['jie', 'shu', 'xiao', 'xian', 'xiao', 'liang', 'gui', 'yi', 'hai', 'wei', 'mie']

荒城外、无聊闲看,野烟一抹 。
['huang', 'cheng', 'wai', 'wu', 'liao', 'xian', 'kan', 'ye', 'yan', 'yi', 'mo']

梅子未黄愁夜雨,榴花不见簪秋雪 。
['mei', 'zi', 'wei', 'huang', 'chou', 'ye', 'yu', 'liu', 'hua', 'bu', 'jian', 'zan', 'qiu', 'xue']

又重罗、红字写香词,年时节 。
['you', 'zhong', 'luo', 'hong', 'zi', 'xie', 'xiang', 'ci', 'nian', 'shi', 'jie']

帘底事,凭燕说 。
['lian', 'di', 'shi', 'ping', 'yan', 'shuo']

合欢缕,双条脱 。
['he', 'huan', 'lv', 'shuang', 'tiao', 'tuo']

自香消红臂,旧情都别 。
['zi', 'xiang', 'xiao', 'hong', 'bi', 'jiu', 'qing', 'dou', 'bie']

湘水离魂菰叶怨,扬州无梦铜华阙 。
['xiang', 'shui', 'li', 'hun', 'gu', 'ye', 'yuan', 'yang', 'zhou', 'wu', 'meng', 'tong', 'hua', 'que']

倩卧箫、吹裂晚天云,看新月 。
['qian', 'wo', 'xiao', 'chui', 'lie', 'wan', 'tian', 'yun', 'kan', 'xin', 'yue']


简体:
满江红
结束萧仙,啸梁鬼、依还未灭 。
荒城外、无聊闲看,野烟一抹 。
梅子未黄愁夜雨,榴花不见簪秋雪 。
又重罗、红字写香词,年时节 。
帘底事,凭燕说 。
合欢缕,双条脱 。
自香消红臂,旧情都别 。
湘水离魂菰叶怨,扬州无梦铜华阙 。
倩卧箫、吹裂晚天云,看新月 。