当前位置: 首页 >> 吴文英 >> 解连环

解连环

解连环
作者: 吴文英
朝代:
解连环
拼音:
['jie', 'lian', 'huan']
暮檐凉薄 。
['mu', 'yan', 'liang', 'bao']

疑清风动竹,故人来邈 。
['yi', 'qing', 'feng', 'dong', 'zhu', 'gu', 'ren', 'lai', 'miao']

渐夜久、闲引流萤,弄微照素怀,暗呈纤白 。
['jian', 'ye', 'jiu', 'xian', 'yin', 'liu', 'ying', 'nong', 'wei', 'zhao', 'su', 'huai', 'an', 'cheng', 'xian', 'bai']

梦远双成,凤笙杳、玉绳西落 。
['meng', 'yuan', 'shuang', 'cheng', 'feng', 'sheng', 'yao', 'yu', 'sheng', 'xi', 'luo']

掩帷倦入,又惹旧愁,汗香阑角 。
['yan', 'wei', 'juan', 'ru', 'you', 're', 'jiu', 'chou', 'han', 'xiang', 'lan', 'jiao']

银瓶恨沈断索 。
['yin', 'ping', 'hen', 'shen', 'duan', 'suo']

叹梧桐未秋,露井先觉 。
['tan', 'wu', 'tong', 'wei', 'qiu', 'lu', 'jing', 'xian', 'jue']

抱素影、明月空闲,早尘损丹青,楚山依约 。
['bao', 'su', 'ying', 'ming', 'yue', 'kong', 'xian', 'zao', 'chen', 'sun', 'dan', 'qing', 'chu', 'shan', 'yi', 'yue']

翠冷红衰,怕惊起、西池鱼跃 。
['cui', 'leng', 'hong', 'shuai', 'pa', 'jing', 'qi', 'xi', 'chi', 'yu', 'yue']

记湘娥、绛绡暗解,褪花坠萼 。
['ji', 'xiang', 'e', 'jiang', 'xiao', 'an', 'jie', 'tui', 'hua', 'zhui', 'e']


简体:
解连环
暮檐凉薄 。
疑清风动竹,故人来邈 。
渐夜久、闲引流萤,弄微照素怀,暗呈纤白 。
梦远双成,凤笙杳、玉绳西落 。
掩帷倦入,又惹旧愁,汗香阑角 。
银瓶恨沈断索 。
叹梧桐未秋,露井先觉 。
抱素影、明月空闲,早尘损丹青,楚山依约 。
翠冷红衰,怕惊起、西池鱼跃 。
记湘娥、绛绡暗解,褪花坠萼 。