当前位置: 首页 >> 张榘 >> 满江红

满江红

满江红
作者: 张榘
朝代:
满江红
拼音:
['man', 'jiang', 'hong']
淮海波澄,湛桂影、半规凉月 。
['huai', 'hai', 'bo', 'cheng', 'zhan', 'gui', 'ying', 'ban', 'gui', 'liang', 'yue']

又还是、中秋相近,垂弧时节 。
['you', 'hai', 'shi', 'zhong', 'qiu', 'xiang', 'jin', 'chui', 'hu', 'shi', 'jie']

纶诰飞来宸眷重,彩衣著处慈颜悦 。
['lun', 'gao', 'fei', 'lai', 'chen', 'juan', 'zhong', 'cai', 'yi', 'zhu', 'chu', 'ci', 'yan', 'yue']

注紫清、花露入瑶卮,琼香滑 。
['zhu', 'zi', 'qing', 'hua', 'lu', 'ru', 'yao', 'zhi', 'qiong', 'xiang', 'hua']

挥羽扇,持旄钺 。
['hui', 'yu', 'shan', 'chi', 'mao', 'yue']

鲸海浪,阴山雪 。
['jing', 'hai', 'lang', 'yin', 'shan', 'xue']

看威声到处,遐冲都折 。
['kan', 'wei', 'sheng', 'dao', 'chu', 'xia', 'chong', 'dou', 'zhe']

沙溪远标铜柱界,关河尽补金瓯缺 。
['sha', 'xi', 'yuan', 'biao', 'tong', 'zhu', 'jie', 'guan', 'he', 'jin', 'bu', 'jin', 'ou', 'que']

庆君臣、千载会风云,看伊说 。
['qing', 'jun', 'chen', 'qian', 'zai', 'hui', 'feng', 'yun', 'kan', 'yi', 'shuo']


简体:
满江红
淮海波澄,湛桂影、半规凉月 。
又还是、中秋相近,垂弧时节 。
纶诰飞来宸眷重,彩衣着处慈颜悦 。
注紫清、花露入瑶卮,琼香滑 。
挥羽扇,持旄钺 。
鲸海浪,阴山雪 。
看威声到处,遐冲都折 。
沙溪远标铜柱界,关河尽补金瓯缺 。
庆君臣、千载会风云,看伊说 。