当前位置: 首页 >> 刘子寰 >> 齐天乐

齐天乐

齐天乐
作者: 刘子寰
朝代:
齐天乐
拼音:
['qi', 'tian', 'le']
雅歌堂下新堤路 。
['ya', 'ge', 'tang', 'xia', 'xin', 'di', 'lu']

柳外行人相语 。
['liu', 'wai', 'hang', 'ren', 'xiang', 'yu']

碧藕开花,金桃结子,三见使君初度 。
['bi', 'ou', 'kai', 'hua', 'jin', 'tao', 'jie', 'zi', 'san', 'jian', 'shi', 'jun', 'chu', 'du']

楼台北渚 。
['lou', 'tai', 'bei', 'zhu']

似画出西湖,水云深处 。
['shi', 'hua', 'chu', 'xi', 'hu', 'shui', 'yun', 'shen', 'chu']

彩双飞,水亭开宴近重午 。
['cai', 'shuang', 'fei', 'shui', 'ting', 'kai', 'yan', 'jin', 'zhong', 'wu']

溪蒲堪荐绿醑 。
['xi', 'pu', 'kan', 'jian', 'lv', 'xu']

幔亭何惜,为曾孙留住 。
['man', 'ting', 'he', 'xi', 'wei', 'zeng', 'sun', 'liu', 'zhu']

碧水吟哦,沧洲梦想,未放舟横野渡 。
['bi', 'shui', 'yin', 'e', 'cang', 'zhou', 'meng', 'xiang', 'wei', 'fang', 'zhou', 'heng', 'ye', 'du']

维申及甫 。
['wei', 'shen', 'ji', 'fu']

正夹辅中兴,擎天作柱 。
['zheng', 'jia', 'fu', 'zhong', 'xing', 'qing', 'tian', 'zuo', 'zhu']

愿祝嵩高,岁添长命缕 。
['yuan', 'zhu', 'song', 'gao', 'sui', 'tian', 'chang', 'ming', 'lv']


简体:
齐天乐
雅歌堂下新堤路 。
柳外行人相语 。
碧藕开花,金桃结子,三见使君初度 。
楼台北渚 。
似画出西湖,水云深处 。
彩双飞,水亭开宴近重午 。
溪蒲堪荐绿醑 。
幔亭何惜,为曾孙留住 。
碧水吟哦,沧洲梦想,未放舟横野渡 。
维申及甫 。
正夹辅中兴,擎天作柱 。
愿祝嵩高,岁添长命缕 。