当前位置: 首页 >> 刘子寰 >> 花发沁园春

花发沁园春

花发沁园春
作者: 刘子寰
朝代:
花发沁园春
拼音:
['hua', 'fa', 'qin', 'yuan', 'chun']
换谱伊凉,选歌燕赵,一番乐事重起 。
['huan', 'pu', 'yi', 'liang', 'xuan', 'ge', 'yan', 'zhao', 'yi', 'fan', 'le', 'shi', 'zhong', 'qi']

花新笑靥,柳软纤腰,济楚众芳围里 。
['hua', 'xin', 'xiao', 'ye', 'liu', 'ruan', 'xian', 'yao', 'ji', 'chu', 'zhong', 'fang', 'wei', 'li']

年年佳会 。
['nian', 'nian', 'jia', 'hui']

长是傍、清明天气 。
['zhang', 'shi', 'bang', 'qing', 'ming', 'tian', 'qi']

正魏紫衣染天香,蜀妆红破春睡 。
['zheng', 'wei', 'zi', 'yi', 'ran', 'tian', 'xiang', 'shu', 'zhuang', 'hong', 'po', 'chun', 'shui']

一簇猩罗凤翠 。
['yi', 'cu', 'xing', 'luo', 'feng', 'cui']

遍东园西城,点检芳事 。
['bian', 'dong', 'yuan', 'xi', 'cheng', 'dian', 'jian', 'fang', 'shi']

铃斋吏散,昼馆人稀,几阕管弦清脆 。
['ling', 'zhai', 'li', 'san', 'zhou', 'guan', 'ren', 'xi', 'ji', 'que', 'guan', 'xian', 'qing', 'cui']

人生适意 。
['ren', 'sheng', 'shi', 'yi']

流转共、风光游戏 。
['liu', 'zhuan', 'gong', 'feng', 'guang', 'you', 'xi']

到遇景,取次成欢,怎教良夜休醉 。
['dao', 'yu', 'jing', 'qu', 'ci', 'cheng', 'huan', 'zen', 'jiao', 'liang', 'ye', 'xiu', 'zui']


简体:
花发沁园春
换谱伊凉,选歌燕赵,一番乐事重起 。
花新笑靥,柳软纤腰,济楚众芳围里 。
年年佳会 。
长是傍、清明天气 。
正魏紫衣染天香,蜀妆红破春睡 。
一簇猩罗凤翠 。
遍东园西城,点检芳事 。
铃斋吏散,昼馆人稀,几阕管弦清脆 。
人生适意 。
流转共、风光游戏 。
到遇景,取次成欢,怎教良夜休醉 。