当前位置: 首页 >> 刘子寰 >> 玉楼春

玉楼春

玉楼春
作者: 刘子寰
朝代:
玉楼春
拼音:
['yu', 'lou', 'chun']
今来古往吴京道 。
['jin', 'lai', 'gu', 'wang', 'wu', 'jing', 'dao']

岁岁荣枯原上草 。
['sui', 'sui', 'rong', 'ku', 'yuan', 'shang', 'cao']

行人几度到江滨,不觉身随风树老 。
['xing', 'ren', 'ji', 'du', 'dao', 'jiang', 'bin', 'bu', 'jue', 'shen', 'sui', 'feng', 'shu', 'lao']

蒲花易晚芦花早 。
['pu', 'hua', 'yi', 'wan', 'lu', 'hua', 'zao']

客里光阴如过鸟 。
['ke', 'li', 'guang', 'yin', 'ru', 'guo', 'niao']

一般垂柳短长亭,去路不如归路好 。
['yi', 'ban', 'chui', 'liu', 'duan', 'chang', 'ting', 'qu', 'lu', 'bu', 'ru', 'gui', 'lu', 'hao']


简体:
玉楼春
今来古往吴京道 。
岁岁荣枯原上草 。
行人几度到江滨,不觉身随风树老 。
蒲花易晚芦花早 。
客里光阴如过鸟 。
一般垂柳短长亭,去路不如归路好 。