当前位置: 首页 >> 吴文英 >> 扫花游・扫地游

扫花游・扫地游

扫花游・扫地游
作者: 吴文英
朝代:
扫花游・扫地游
拼音:
['sao', 'hua', 'you', 'sao', 'di', 'you']
水园沁碧,骤夜雨飘红,竟空林岛 。
['shui', 'yuan', 'qin', 'bi', 'zhou', 'ye', 'yu', 'piao', 'hong', 'jing', 'kong', 'lin', 'dao']

艳春过了 。
['yan', 'chun', 'guo', 'le']

有尘香坠钿,尚遗芳草 。
['you', 'chen', 'xiang', 'zhui', 'dian', 'shang', 'yi', 'fang', 'cao']

步绕新阴,渐觉交枝径小 。
['bu', 'rao', 'xin', 'yin', 'jian', 'jue', 'jiao', 'zhi', 'jing', 'xiao']

醉深窈 。
['zui', 'shen', 'yao']

爱绿叶翠圆,胜看花好 。
['ai', 'lv', 'ye', 'cui', 'yuan', 'sheng', 'kan', 'hua', 'hao']

芳架雪未扫 。
['fang', 'jia', 'xue', 'wei', 'sao']

怪翠被佳人,困迷清晓 。
['guai', 'cui', 'bei', 'jia', 'ren', 'kun', 'mi', 'qing', 'xiao']

柳丝系棹 。
['liu', 'si', 'xi', 'zhao']

问阊门自古,送春多少 。
['wen', 'chang', 'men', 'zi', 'gu', 'song', 'chun', 'duo', 'shao']

倦蝶慵飞,故扑簪花破帽 。
['juan', 'die', 'yong', 'fei', 'gu', 'pu', 'zan', 'hua', 'po', 'mao']

酹残照 。
['lei', 'can', 'zhao']

掩重城、暮钟不到 。
['yan', 'zhong', 'cheng', 'mu', 'zhong', 'bu', 'dao']


简体:
扫花游・扫地游
水园沁碧,骤夜雨飘红,竟空林岛 。
艳春过了 。
有尘香坠钿,尚遗芳草 。
步绕新阴,渐觉交枝径小 。
醉深窈 。
爱绿叶翠圆,胜看花好 。
芳架雪未扫 。
怪翠被佳人,困迷清晓 。
柳丝系棹 。
问阊门自古,送春多少 。
倦蝶慵飞,故扑簪花破帽 。
酹残照 。
掩重城、暮钟不到 。