当前位置: 首页 >> 吴文英 >> 莺啼序

莺啼序

莺啼序
作者: 吴文英
朝代:
莺啼序
拼音:
['ying', 'ti', 'xu']
横塘棹穿艳锦,引鸳鸯弄水 。
['heng', 'tang', 'zhao', 'chuan', 'yan', 'jin', 'yin', 'yuan', 'yang', 'nong', 'shui']

断霞晚、笑折花归,绀纱低护灯蕊 。
['duan', 'xia', 'wan', 'xiao', 'zhe', 'hua', 'gui', 'gan', 'sha', 'di', 'hu', 'deng', 'rui']

润玉瘦、冰轻倦浴,斜拖凤股盘云坠 。
['run', 'yu', 'shou', 'bing', 'qing', 'juan', 'yu', 'xie', 'tuo', 'feng', 'gu', 'pan', 'yun', 'zhui']

听银床声细 。
['ting', 'yin', 'chuang', 'sheng', 'xi']

梧桐渐搅凉思 。
['wu', 'tong', 'jian', 'jiao', 'liang', 'si']

窗隙流光,冉冉迅羽,诉空粱燕子 。
['chuang', 'xi', 'liu', 'guang', 'ran', 'ran', 'xun', 'yu', 'su', 'kong', 'liang', 'yan', 'zi']

误惊起、风竹敲门,故人还又不至 。
['wu', 'jing', 'qi', 'feng', 'zhu', 'qiao', 'men', 'gu', 'ren', 'hai', 'you', 'bu', 'zhi']

记琅、新诗细掐,早陈迹、香痕纤指 。
['ji', 'lang', 'xin', 'shi', 'xi', 'qia', 'zao', 'chen', 'ji', 'xiang', 'hen', 'xian', 'zhi']

怕因循,罗扇恩疏,又生秋意 。
['pa', 'yin', 'xun', 'luo', 'shan', 'en', 'shu', 'you', 'sheng', 'qiu', 'yi']

西湖旧日,画舸频移,叹几萦梦寐 。
['xi', 'hu', 'jiu', 'ri', 'hua', 'ge', 'pin', 'yi', 'tan', 'ji', 'ying', 'meng', 'mei']

霞佩冷,叠澜不定,麝霭飞雨,乍湿鲛绡,暗盛红泪 。
['xia', 'pei', 'leng', 'die', 'lan', 'bu', 'ding', 'she', 'ai', 'fei', 'yu', 'zha', 'shi', 'jiao', 'xiao', 'an', 'sheng', 'hong', 'lei']

单夜共,波心宿处,琼箫吹月霓裳舞,向明朝、未觉花容悴 。
['dan', 'ye', 'gong', 'bo', 'xin', 'su', 'chu', 'qiong', 'xiao', 'chui', 'yue', 'ni', 'chang', 'wu', 'xiang', 'ming', 'chao', 'wei', 'jue', 'hua', 'rong', 'cui']

嫣香易落,回头澹碧销烟,镜空画罗屏裹 。
['yan', 'xiang', 'yi', 'luo', 'hui', 'tou', 'dan', 'bi', 'xiao', 'yan', 'jing', 'kong', 'hua', 'luo', 'ping', 'guo']

残蝉度曲,唱彻西园,也感红怨翠 。
['can', 'chan', 'du', 'qu', 'chang', 'che', 'xi', 'yuan', 'ye', 'gan', 'hong', 'yuan', 'cui']

念省惯、吴宫幽憩 。
['nian', 'sheng', 'guan', 'wu', 'gong', 'you', 'qi']

暗柳追凉,晓岸参斜,露零沤起 。
['an', 'liu', 'zhui', 'liang', 'xiao', 'an', 'can', 'xie', 'lu', 'ling', 'ou', 'qi']

丝索寸藕,留连欢事 。
['si', 'suo', 'cun', 'ou', 'liu', 'lian', 'huan', 'shi']

桃笙平展湘浪影,有昭华、李冰相倚 。
['tao', 'sheng', 'ping', 'zhan', 'xiang', 'lang', 'ying', 'you', 'zhao', 'hua', 'li', 'bing', 'xiang', 'yi']

如今鬓点凄霜,半箧秋词,恨盈蠹纸 。
['ru', 'jin', 'bin', 'dian', 'qi', 'shuang', 'ban', 'qie', 'qiu', 'ci', 'hen', 'ying', 'du', 'zhi']


简体:
莺啼序
横塘棹穿艳锦,引鸳鸯弄水 。
断霞晚、笑折花归,绀纱低护灯蕊 。
润玉瘦、冰轻倦浴,斜拖凤股盘云坠 。
听银床声细 。
梧桐渐搅凉思 。
窗隙流光,冉冉迅羽,诉空粱燕子 。
误惊起、风竹敲门,故人还又不至 。
记琅、新诗细掐,早陈迹、香痕纤指 。
怕因循,罗扇恩疏,又生秋意 。
西湖旧日,画舸频移,叹几萦梦寐 。
霞佩冷,叠澜不定,麝霭飞雨,乍湿鲛绡,暗盛红泪 。
单夜共,波心宿处,琼箫吹月霓裳舞,向明朝、未觉花容悴 。
嫣香易落,回头澹碧销烟,镜空画罗屏裹 。
残蝉度曲,唱彻西园,也感红怨翠 。
念省惯、吴宫幽憩 。
暗柳追凉,晓岸参斜,露零沤起 。
丝索寸藕,留连欢事 。
桃笙平展湘浪影,有昭华、李冰相倚 。
如今鬓点凄霜,半箧秋词,恨盈蠹纸 。