当前位置: 首页 >> 吴文英 >> 天香

天香

天香
作者: 吴文英
朝代:
天香
拼音:
['tian', 'xiang']
珠络玲珑,罗囊闲斗,酥怀暖麝相倚 。
['zhu', 'luo', 'ling', 'long', 'luo', 'nang', 'xian', 'dou', 'su', 'huai', 'nuan', 'she', 'xiang', 'yi']

百和花须,十分风韵,半袭凤箱重绮 。
['bai', 'he', 'hua', 'xu', 'shi', 'fen', 'feng', 'yun', 'ban', 'xi', 'feng', 'xiang', 'zhong', 'qi']

茜垂四角,慵未揭、流苏春睡 。
['qian', 'chui', 'si', 'jiao', 'yong', 'wei', 'jie', 'liu', 'su', 'chun', 'shui']

熏度红薇院落,烟销画屏沈水 。
['xun', 'du', 'hong', 'wei', 'yuan', 'luo', 'yan', 'xiao', 'hua', 'ping', 'shen', 'shui']

温泉降绡乍试 。
['wen', 'quan', 'jiang', 'xiao', 'zha', 'shi']

露华侵、透肌兰 。
['lu', 'hua', 'qin', 'tou', 'ji', 'lan']

漫省浅溪月夜,暗浮花气 。
['man', 'sheng', 'qian', 'xi', 'yue', 'ye', 'an', 'fu', 'hua', 'qi']

荀令如今老矣 。
['xun', 'ling', 'ru', 'jin', 'lao', 'yi']

但未减、韩郎旧风味 。
['dan', 'wei', 'jian', 'han', 'lang', 'jiu', 'feng', 'wei']

远寄相思,馀熏梦里 。
['yuan', 'ji', 'xiang', 'si', 'yu', 'xun', 'meng', 'li']


简体:
天香
珠络玲珑,罗囊闲斗,酥怀暖麝相倚 。
百和花须,十分风韵,半袭凤箱重绮 。
茜垂四角,慵未揭、流苏春睡 。
熏度红薇院落,烟销画屏沈水 。
温泉降绡乍试 。
露华侵、透肌兰 。
漫省浅溪月夜,暗浮花气 。
荀令如今老矣 。
但未减、韩郎旧风味 。
远寄相思,馀熏梦里 。