当前位置: 首页 >> 張方平 >> 贈琅邪智先長老

贈琅邪智先長老

贈琅邪智先長老
作者: 張方平
朝代:
贈琅邪智先長老
拼音:
['zeng', 'lang', 'xie', 'zhi', 'xian', 'zhang', 'lao']
山路層層峻,幽棲最上層 。
['shan', 'lu', 'ceng', 'ceng', 'jun', 'you', 'qi', 'zui', 'shang', 'ceng']

凈光懸海月,幻體任春冰 。
['jing', 'guang', 'xuan', 'hai', 'yue', 'huan', 'ti', 'ren', 'chun', 'bing']

四句有爲法,一心無盡燈 。
['si', 'ju', 'you', 'wei', 'fa', 'yi', 'xin', 'wu', 'jin', 'deng']

我來忘所問,相伴久騰騰 。
['wo', 'lai', 'wang', 'suo', 'wen', 'xiang', 'ban', 'jiu', 'teng', 'teng']


简体:
赠琅邪智先长老
山路层层峻,幽栖最上层 。
净光悬海月,幻体任春冰 。
四句有为法,一心无尽灯 。
我来忘所问,相伴久腾腾 。