当前位置: 首页 >> 張方平 >> 贈崆峒天水公

贈崆峒天水公

贈崆峒天水公
作者: 張方平
朝代:
贈崆峒天水公
拼音:
['zeng', 'kong', 'dong', 'tian', 'shui', 'gong']
天下赤龍訣,人間金液丹 。
['tian', 'xia', 'chi', 'long', 'jue', 'ren', 'jian', 'jin', 'ye', 'dan']

先生今已得,此事古傳難 。
['xian', 'sheng', 'jin', 'yi', 'de', 'ci', 'shi', 'gu', 'chuan', 'nan']

陰德留塵世,仙階在廣寒 。
['yin', 'de', 'liu', 'chen', 'shi', 'xian', 'jie', 'zai', 'guang', 'han']

舊聞三五一,乞取畧開端 。
['jiu', 'wen', 'san', 'wu', 'yi', 'qi', 'qu', 'lve', 'kai', 'duan']


简体:
赠崆峒天水公
天下赤龙诀,人间金液丹 。
先生今已得,此事古传难 。
阴德留尘世,仙阶在广寒 。
旧闻三五一,乞取略开端 。