当前位置: 首页 >> 張方平 >> 讀公羊傳四首 其二

讀公羊傳四首 其二

讀公羊傳四首  其二
作者: 張方平
朝代:
讀公羊傳四首 其二
拼音:
['du', 'gong', 'yang', 'chuan', 'si', 'shou', 'qi', 'er']
晉之公室微,六族相吞螫 。
['jin', 'zhi', 'gong', 'shi', 'wei', 'liu', 'zu', 'xiang', 'tun', 'shi']

趙鞅率邑車,志豈在君側 。
['zhao', 'yang', 'lv', 'yi', 'che', 'zhi', 'qi', 'zai', 'jun', 'ce']

封茲禍亂根,留爲姦雄迹 。
['feng', 'zi', 'huo', 'luan', 'gen', 'liu', 'wei', 'jian', 'xiong', 'ji']

吳楚因誅錯,不昭寧復辟 。
['wu', 'chu', 'yin', 'zhu', 'cuo', 'bu', 'zhao', 'ning', 'fu', 'pi']


简体:
读公羊传四首 其二
晋之公室微,六族相吞螫 。
赵鞅率邑车,志岂在君侧 。
封兹祸乱根,留为奸雄迹 。
吴楚因诛错,不昭宁复辟 。