当前位置: 首页 >> 韓琦 >> 王礪寺丞河南知錄

王礪寺丞河南知錄

王礪寺丞河南知錄
作者: 韓琦
朝代:
王礪寺丞河南知錄
拼音:
['wang', 'li', 'si', 'cheng', 'he', 'nan', 'zhi', 'lu']
西都爲掾促征輪,南浦分携碧草春 。
['xi', 'dou', 'wei', 'yuan', 'cu', 'zheng', 'lun', 'nan', 'pu', 'fen', 'xie', 'bi', 'cao', 'chun']

卿寺試才方命秩,天衢飛步已逢辰 。
['qing', 'si', 'shi', 'cai', 'fang', 'ming', 'zhi', 'tian', 'qu', 'fei', 'bu', 'yi', 'feng', 'chen']

洛濱修禊浮觴散,水際看花第品新 。
['luo', 'bin', 'xiu', 'xi', 'fu', 'shang', 'san', 'shui', 'ji', 'kan', 'hua', 'di', 'pin', 'xin']

櫻酪有期誰其薦,曲江應記並遊人 。
['ying', 'lao', 'you', 'qi', 'shui', 'qi', 'jian', 'qu', 'jiang', 'ying', 'ji', 'bing', 'you', 'ren']


简体:
王砺寺丞河南知录
西都为掾促征轮,南浦分携碧草春 。
卿寺试才方命秩,天衢飞步已逢辰 。
洛滨修禊浮觞散,水际看花第品新 。
樱酪有期谁其荐,曲江应记并游人 。