当前位置: 首页 >> 韓琦 >> 次韻和方謹言郎中再觀省中手值竹

次韻和方謹言郎中再觀省中手值竹

次韻和方謹言郎中再觀省中手值竹
作者: 韓琦
朝代:
次韻和方謹言郎中再觀省中手值竹
拼音:
['ci', 'yun', 'he', 'fang', 'jin', 'yan', 'lang', 'zhong', 'zai', 'guan', 'sheng', 'zhong', 'shou', 'zhi', 'zhu']
翠影參差漸拂階,清郎曾此占奇哉 。
['cui', 'ying', 'can', 'cha', 'jian', 'fu', 'jie', 'qing', 'lang', 'ceng', 'ci', 'zhan', 'qi', 'zai']

辭君昔爲蓴羹去,戀爾今同菊徑來 。
['ci', 'jun', 'xi', 'wei', 'chun', 'geng', 'qu', 'lian', 'er', 'jin', 'tong', 'ju', 'jing', 'lai']

玉聳勁枝欺暮雪,繡殘文籜委寒苔 。
['yu', 'song', 'jin', 'zhi', 'qi', 'mu', 'xue', 'xiu', 'can', 'wen', 'tuo', 'wei', 'han', 'tai']

虛心高節依然在,幾見繁英落又開 。
['xu', 'xin', 'gao', 'jie', 'yi', 'ran', 'zai', 'ji', 'jian', 'fan', 'ying', 'luo', 'you', 'kai']


简体:
次韵和方谨言郎中再观省中手值竹
翠影参差渐拂阶,清郎曾此占奇哉 。
辞君昔为莼羹去,恋尔今同菊径来 。
玉耸劲枝欺暮雪,绣残文箨委寒苔 。
虚心高节依然在,几见繁英落又开 。