当前位置: 首页 >> 釋智愚 >> 馬祖接石鞏贊

馬祖接石鞏贊

馬祖接石鞏贊
作者: 釋智愚
朝代:
馬祖接石鞏贊
拼音:
['ma', 'zu', 'jie', 'shi', 'gong', 'zan']
草枯山欲冷,逗曉入重雲 。
['cao', 'ku', 'shan', 'yu', 'leng', 'dou', 'xiao', 'ru', 'zhong', 'yun']

一箭無雙中,何如射一羣 。
['yi', 'jian', 'wu', 'shuang', 'zhong', 'he', 'ru', 'she', 'yi', 'qun']


简体:
马祖接石巩赞
草枯山欲冷,逗晓入重云 。
一箭无双中,何如射一群 。