当前位置: 首页 >> 釋智愚 >> 浄覃藏主遊方

浄覃藏主遊方

浄覃藏主遊方
作者: 釋智愚
朝代:
浄覃藏主遊方
拼音:
['jing', 'tan', 'cang', 'zhu', 'you', 'fang']
叢林荒落水雲寒,風味辛酸話轉難 。
['cong', 'lin', 'huang', 'luo', 'shui', 'yun', 'han', 'feng', 'wei', 'xin', 'suan', 'hua', 'zhuan', 'nan']

隠隠一枝天外去,不知何地擇人安 。
['yin', 'yin', 'yi', 'zhi', 'tian', 'wai', 'qu', 'bu', 'zhi', 'he', 'de', 'ze', 'ren', 'an']


简体:
浄覃藏主游方
丛林荒落水云寒,风味辛酸话转难 。
隠隠一枝天外去,不知何地择人安 。