当前位置: 首页 >> 陳夢建 >> 上喻史君重建霞起堂六首 其二

上喻史君重建霞起堂六首 其二

上喻史君重建霞起堂六首  其二
作者: 陳夢建
朝代:
上喻史君重建霞起堂六首 其二
拼音:
['shang', 'yu', 'shi', 'jun', 'chong', 'jian', 'xia', 'qi', 'tang', 'liu', 'shou', 'qi', 'er']
酒酣步出玉霄峯,此去天關隔幾重 。
['jiu', 'han', 'bu', 'chu', 'yu', 'xiao', 'feng', 'ci', 'qu', 'tian', 'guan', 'ge', 'ji', 'zhong']

霞佩頡頏風雨上,清都只在嘿存中 。
['xia', 'pei', 'xie', 'hang', 'feng', 'yu', 'shang', 'qing', 'dou', 'zhi', 'zai', 'hei', 'cun', 'zhong']


简体:
上喻史君重建霞起堂六首 其二
酒酣步出玉霄峰,此去天关隔几重 。
霞佩颉颃风雨上,清都只在嘿存中 。