当前位置: 首页 >> 陳夢建 >> 上喻史君重建霞起堂六首 其四

上喻史君重建霞起堂六首 其四

上喻史君重建霞起堂六首  其四
作者: 陳夢建
朝代:
上喻史君重建霞起堂六首 其四
拼音:
['shang', 'yu', 'shi', 'jun', 'chong', 'jian', 'xia', 'qi', 'tang', 'liu', 'shou', 'qi', 'si']
玉泉天上古仙伯,曾吏五雲書閣來 。
['yu', 'quan', 'tian', 'shang', 'gu', 'xian', 'bo', 'ceng', 'li', 'wu', 'yun', 'shu', 'ge', 'lai']

寄語家人須候我,有時騎鶴過丹臺 。
['ji', 'yu', 'jia', 'ren', 'xu', 'hou', 'wo', 'you', 'shi', 'qi', 'he', 'guo', 'dan', 'tai']


简体:
上喻史君重建霞起堂六首 其四
玉泉天上古仙伯,曾吏五云书阁来 。
寄语家人须候我,有时骑鹤过丹台 。