当前位置: 首页 >> 陳宓 >> 次方雲臺韵

次方雲臺韵

次方雲臺韵
作者: 陳宓
朝代:
次方雲臺韵
拼音:
['ci', 'fang', 'yun', 'tai', 'yun']
泉石膏肓世欲忘,扁舟更遡壽湖光 。
['quan', 'shi', 'gao', 'huang', 'shi', 'yu', 'wang', 'pian', 'zhou', 'geng', 'su', 'shou', 'hu', 'guang']

也知他日持荷橐,不似閑時製芰裳 。
['ye', 'zhi', 'ta', 'ri', 'chi', 'he', 'tuo', 'bu', 'shi', 'xian', 'shi', 'zhi', 'ji', 'shang']

雨後尚餘新稻熟,風前偏覺荔枝香 。
['yu', 'hou', 'shang', 'yu', 'xin', 'dao', 'shu', 'feng', 'qian', 'pian', 'jue', 'li', 'zhi', 'xiang']

人生有祿親頭白,萬石何如宦本鄉 。
['ren', 'sheng', 'you', 'lu', 'qin', 'tou', 'bai', 'wan', 'shi', 'he', 'ru', 'huan', 'ben', 'xiang']


简体:
次方云台韵
泉石膏肓世欲忘,扁舟更溯寿湖光 。
也知他日持荷橐,不似闲时制芰裳 。
雨后尚余新稻熟,风前偏觉荔枝香 。
人生有禄亲头白,万石何如宦本乡 。