当前位置: 首页 >> 高翥 >> 廬山道中

廬山道中

廬山道中
作者: 高翥
朝代:
廬山道中
拼音:
['lu', 'shan', 'dao', 'zhong']
沿路梅花管送迎,廬山初別雪初晴 。
['yan', 'lu', 'mei', 'hua', 'guan', 'song', 'ying', 'lu', 'shan', 'chu', 'bie', 'xue', 'chu', 'qing']

若無急事相驅役,有酒人家便不行 。
['ruo', 'wu', 'ji', 'shi', 'xiang', 'qu', 'yi', 'you', 'jiu', 'ren', 'jia', 'bian', 'bu', 'xing']


简体:
庐山道中
沿路梅花管送迎,庐山初别雪初晴 。
若无急事相驱役,有酒人家便不行 。