当前位置: 首页 >> 釋法薰 >> 偈頌六十八首 其四九

偈頌六十八首 其四九

偈頌六十八首  其四九
作者: 釋法薰
朝代:
偈頌六十八首 其四九
拼音:
['ji', 'song', 'liu', 'shi', 'ba', 'shou', 'qi', 'si', 'jiu']
不識字却識字,合識字却不識字 。
['bu', 'shi', 'zi', 'que', 'shi', 'zi', 'he', 'shi', 'zi', 'que', 'bu', 'shi', 'zi']

石田恁麽判斷,且道意在於何 。
['shi', 'tian', 'nen', 'mo', 'pan', 'duan', 'qie', 'dao', 'yi', 'zai', 'yu', 'he']

萬人爭仰處,一箭落雙鵰 。
['wan', 'ren', 'zheng', 'yang', 'chu', 'yi', 'jian', 'luo', 'shuang', 'diao']


简体:
偈颂六十八首 其四九
不识字却识字,合识字却不识字 。
石田恁么判断,且道意在于何 。
万人争仰处,一箭落双雕 。