当前位置: 首页 >> 陳洵直 >> 歸雲洞

歸雲洞

歸雲洞
作者: 陳洵直
朝代:
歸雲洞
拼音:
['gui', 'yun', 'dong']
衆真霞珮上三天,誰見回飈□駕旋 。
['zhong', 'zhen', 'xia', 'pei', 'shang', 'san', 'tian', 'shui', 'jian', 'hui', 'biao', 'jia', 'xuan']

洞府後門人不信,片雲鶴鶴是歸仙 。
['dong', 'fu', 'hou', 'men', 'ren', 'bu', 'xin', 'pian', 'yun', 'he', 'he', 'shi', 'gui', 'xian']


简体:
归云洞
众真霞珮上三天,谁见回飚□驾旋 。
洞府后门人不信,片云鹤鹤是归仙 。