当前位置: 首页 >> 宋無 >> 南岳李道士畫雙松圖

南岳李道士畫雙松圖

南岳李道士畫雙松圖
作者: 宋無
朝代:
南岳李道士畫雙松圖
拼音:
['nan', 'yue', 'li', 'dao', 'shi', 'hua', 'shuang', 'song', 'tu']
道士醉卧天柱峰,睥睨石上千年之老松 。
['dao', 'shi', 'zui', 'wo', 'tian', 'zhu', 'feng', 'bi', 'ni', 'shi', 'shang', 'qian', 'nian', 'zhi', 'lao', 'song']

松精相感入夢寐,化作蒼髯雙老龍 。
['song', 'jing', 'xiang', 'gan', 'ru', 'meng', 'mei', 'hua', 'zuo', 'cang', 'ran', 'shuang', 'lao', 'long']

酒腸空洞生鱗角,飛出兩龍醉不覺 。
['jiu', 'chang', 'kong', 'dong', 'sheng', 'lin', 'jiao', 'fei', 'chu', 'liang', 'long', 'zui', 'bu', 'jue']

須臾霹靂撼五岳,豐隆縮手不敢捉 。
['xu', 'yu', 'pi', 'li', 'han', 'wu', 'yue', 'feng', 'long', 'suo', 'shou', 'bu', 'gan', 'zhuo']

神靈頃刻歸虛無,壁上但見雙松圖 。
['shen', 'ling', 'qing', 'ke', 'gui', 'xu', 'wu', 'bi', 'shang', 'dan', 'jian', 'shuang', 'song', 'tu']

松耶龍耶莫能詰,棟梁霖雨藏禿筆 。
['song', 'ye', 'long', 'ye', 'mo', 'neng', 'jie', 'dong', 'liang', 'lin', 'yu', 'cang', 'tu', 'bi']


简体:
南岳李道士画双松图
道士醉卧天柱峰,睥睨石上千年之老松 。
松精相感入梦寐,化作苍髯双老龙 。
酒肠空洞生鳞角,飞出两龙醉不觉 。
须臾霹雳撼五岳,丰隆缩手不敢捉 。
神灵顷刻归虚无,壁上但见双松图 。
松耶龙耶莫能诘,栋梁霖雨藏秃笔 。