当前位置: 首页 >> 宋無 >> 僧日觀畫蒲萄

僧日觀畫蒲萄

僧日觀畫蒲萄
作者: 宋無
朝代:
僧日觀畫蒲萄
拼音:
['seng', 'ri', 'guan', 'hua', 'pu', 'tao']
玉山道人蒼壁立,胸潴萬斛松煤汁 。
['yu', 'shan', 'dao', 'ren', 'cang', 'bi', 'li', 'xiong', 'zhu', 'wan', 'hu', 'song', 'mei', 'zhi']

吐作千年古怪藤,猶带西湖烟雨濕 。
['tu', 'zuo', 'qian', 'nian', 'gu', 'guai', 'teng', 'you', 'dai', 'xi', 'hu', 'yan', 'yu', 'shi']

元氣淋漓草木活,太陰菌蠢蟲蛇蟄 。
['yuan', 'qi', 'lin', 'li', 'cao', 'mu', 'huo', 'tai', 'yin', 'jun', 'chun', 'chong', 'she', 'zhe']

鬚縈翠霧瘦蛟走,睛抉玄珠黑龍泣 。
['xu', 'ying', 'cui', 'wu', 'shou', 'jiao', 'zou', 'jing', 'jue', 'xuan', 'zhu', 'hei', 'long', 'qi']

神剜鬼刻字崛奇,水精火齊光陸離 。
['shen', 'wan', 'gui', 'ke', 'zi', 'jue', 'qi', 'shui', 'jing', 'huo', 'qi', 'guang', 'lu', 'li']

天魔擎來帝青寶,鯨波涌出珊瑚枝 。
['tian', 'mo', 'qing', 'lai', 'di', 'qing', 'bao', 'jing', 'bo', 'yong', 'chu', 'shan', 'hu', 'zhi']

墨花酣春馬乳漲,醉夢渴想西凉姿 。
['mo', 'hua', 'han', 'chun', 'ma', 'ru', 'zhang', 'zui', 'meng', 'ke', 'xiang', 'xi', 'liang', 'zi']

風窗秋疑蠹葉語,露架夜憶虬柯垂 。
['feng', 'chuang', 'qiu', 'yi', 'du', 'ye', 'yu', 'lu', 'jia', 'ye', 'yi', 'qiu', 'ke', 'chui']

須臾掩卷何所見,月落庭空無影時 。
['xu', 'yu', 'yan', 'juan', 'he', 'suo', 'jian', 'yue', 'luo', 'ting', 'kong', 'wu', 'ying', 'shi']


简体:
僧日观画蒲萄
玉山道人苍壁立,胸潴万斛松煤汁 。
吐作千年古怪藤,犹带西湖烟雨湿 。
元气淋漓草木活,太阴菌蠢虫蛇蛰 。
须萦翠雾瘦蛟走,睛抉玄珠黑龙泣 。
神剜鬼刻字崛奇,水精火齐光陆离 。
天魔擎来帝青宝,鲸波涌出珊瑚枝 。
墨花酣春马乳涨,醉梦渴想西凉姿 。
风窗秋疑蠹叶语,露架夜忆虬柯垂 。
须臾掩卷何所见,月落庭空无影时 。