当前位置: 首页 >> 汪炎昶 >> 題王伯畏清心堂

題王伯畏清心堂

題王伯畏清心堂
作者: 汪炎昶
朝代:
題王伯畏清心堂
拼音:
['ti', 'wang', 'bo', 'wei', 'qing', 'xin', 'tang']
記語簡以遒,饒舌泄幽秘 。
['ji', 'yu', 'jian', 'yi', 'qiu', 'rao', 'she', 'xie', 'you', 'mi']

洗盡闤闠腥,闡此林壑氣 。
['xi', 'jin', 'huan', 'hui', 'xing', 'chan', 'ci', 'lin', 'he', 'qi']

曰予炯靈臺,頗已窺彷彿 。
['yue', 'yu', 'jiong', 'ling', 'tai', 'po', 'yi', 'kui', 'pang', 'fu']

聲利洶金鼓,耳目易烽燧 。
['sheng', 'li', 'xiong', 'jin', 'gu', 'er', 'mu', 'yi', 'feng', 'sui']

未用死灰渠,我道故自異 。
['wei', 'yong', 'si', 'hui', 'qu', 'wo', 'dao', 'gu', 'zi', 'yi']

耿耿終莫易,當如濁時水 。
['geng', 'geng', 'zhong', 'mo', 'yi', 'dang', 'ru', 'zhuo', 'shi', 'shui']

濁匪却而澄,濁自靡所寄 。
['zhuo', 'fei', 'que', 'er', 'cheng', 'zhuo', 'zi', 'mi', 'suo', 'ji']

子本不避俗,而俗若子避 。
['zi', 'ben', 'bu', 'bi', 'su', 'er', 'su', 'ruo', 'zi', 'bi']

共袖剝啄手,爲子成僻邃 。
['gong', 'xiu', 'bo', 'zhuo', 'shou', 'wei', 'zi', 'cheng', 'pi', 'sui']

任物解外梏,冥心藴真詣 。
['ren', 'wu', 'jie', 'wai', 'gu', 'ming', 'xin', 'yun', 'zhen', 'yi']

亦不謝塵囂,亦不膠吾意 。
['yi', 'bu', 'xie', 'chen', 'xiao', 'yi', 'bu', 'jiao', 'wu', 'yi']

豈但靜所守,經世可如是 。
['qi', 'dan', 'jing', 'suo', 'shou', 'jing', 'shi', 'ke', 'ru', 'shi']


简体:
题王伯畏清心堂
记语简以遒,饶舌泄幽秘 。
洗尽阛阓腥,阐此林壑气 。
曰予炯灵台,颇已窥仿佛 。
声利汹金鼓,耳目易烽燧 。
未用死灰渠,我道故自异 。
耿耿终莫易,当如浊时水 。
浊匪却而澄,浊自靡所寄 。
子本不避俗,而俗若子避 。
共袖剥啄手,为子成僻邃 。
任物解外梏,冥心蕴真诣 。
亦不谢尘嚣,亦不胶吾意 。
岂但静所守,经世可如是 。