当前位置: 首页 >> 張說 >> 唐享太廟樂章 登歌

唐享太廟樂章 登歌

唐享太廟樂章 登歌
作者: 張說
朝代:
唐享太廟樂章 登歌
拼音:
['tang', 'xiang', 'tai', 'miao', 'le', 'zhang', 'deng', 'ge']
止笙磬,撤豆籩 。
['zhi', 'sheng', 'qing', 'che', 'dou', 'bian']

廓無響,窅入玄 。
['kuo', 'wu', 'xiang', 'yao', 'ru', 'xuan']

主在室,神在天 。
['zhu', 'zai', 'shi', 'shen', 'zai', 'tian']

情餘慕,禮罔愆 。
['qing', 'yu', 'mu', 'li', 'wang', 'qian']

喜黍稷,屢豐年 。
['xi', 'shu', 'ji', 'lv', 'feng', 'nian']


简体:
唐享太庙乐章 登歌
止笙磬,撤豆笾 。
廓无响,窅入玄 。
主在室,神在天 。
情余慕,礼罔愆 。
喜黍稷,屡丰年 。