当前位置: 首页 >> 江妃 >> 謝賜珍珠

謝賜珍珠

謝賜珍珠
作者: 江妃
朝代:
謝賜珍珠
拼音:
['xie', 'ci', 'zhen', 'zhu']
桂葉雙眉久不描,殘妝和淚汚紅綃 。
['gui', 'ye', 'shuang', 'mei', 'jiu', 'bu', 'miao', 'can', 'zhuang', 'he', 'lei', 'wu', 'hong', 'xiao']

長門盡日無梳洗,何必珍珠慰寂寥 。
['zhang', 'men', 'jin', 'ri', 'wu', 'shu', 'xi', 'he', 'bi', 'zhen', 'zhu', 'wei', 'ji', 'liao']


简体:
谢赐珍珠
桂叶双眉久不描,残妆和泪污红绡 。
长门尽日无梳洗,何必珍珠慰寂寥 。