当前位置: 首页 >> 韓王元嘉 >> 奉和同太子監守違戀

奉和同太子監守違戀

奉和同太子監守違戀
作者: 韓王元嘉
朝代:
奉和同太子監守違戀
拼音:
['feng', 'he', 'tong', 'tai', 'zi', 'jian', 'shou', 'wei', 'lian']
乾象開層構,離明啓少陽 。
['qian', 'xiang', 'kai', 'ceng', 'gou', 'li', 'ming', 'qi', 'shao', 'yang']

卜征從獻吉,守器屬元良 。
['bo', 'zheng', 'cong', 'xian', 'ji', 'shou', 'qi', 'shu', 'yuan', 'liang']

逖矣凌周誦,遙哉掩漢莊 。
['ti', 'yi', 'ling', 'zhou', 'song', 'yao', 'zai', 'yan', 'han', 'zhuang']

好士傾南洛,多才盛北場 。
['hao', 'shi', 'qing', 'nan', 'luo', 'duo', 'cai', 'sheng', 'bei', 'chang']

地分丹鷲嶺,途間白雲鄉 。
['de', 'fen', 'dan', 'jiu', 'ling', 'tu', 'jian', 'bai', 'yun', 'xiang']

儲誠虔曉夕,宸愛積炎涼 。
['chu', 'cheng', 'qian', 'xiao', 'xi', 'chen', 'ai', 'ji', 'yan', 'liang']

珠璧連霄漢,萬物仰重光 。
['zhu', 'bi', 'lian', 'xiao', 'han', 'wan', 'wu', 'yang', 'chong', 'guang']


简体:
奉和同太子监守违恋
乾象开层构,离明启少阳 。
卜征从献吉,守器属元良 。
逖矣凌周诵,遥哉掩汉庄 。
好士倾南洛,多才盛北场 。
地分丹鹫岭,途间白云乡 。
储诚虔晓夕,宸爱积炎凉 。
珠璧连霄汉,万物仰重光 。