当前位置: 首页 >> 不詳 >> 郊廟歌辭 太清宮樂章 煌煌

郊廟歌辭 太清宮樂章 煌煌

郊廟歌辭 太清宮樂章 煌煌
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 太清宮樂章 煌煌
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'tai', 'qing', 'gong', 'le', 'zhang', 'huang', 'huang']
煌煌道宮,肅肅太清 。
['huang', 'huang', 'dao', 'gong', 'su', 'su', 'tai', 'qing']

禮光尊祖,樂備充庭 。
['li', 'guang', 'zun', 'zu', 'le', 'bei', 'chong', 'ting']

罄竭誠至,希夷降靈 。
['qing', 'jie', 'cheng', 'zhi', 'xi', 'yi', 'jiang', 'ling']

雲凝翠蓋,風燄紅旌 。
['yun', 'ning', 'cui', 'gai', 'feng', 'yan', 'hong', 'jing']

衆真以從,九奏初迎 。
['zhong', 'zhen', 'yi', 'cong', 'jiu', 'zou', 'chu', 'ying']

永惟休祐,是錫和平 。
['yong', 'wei', 'xiu', 'you', 'shi', 'xi', 'he', 'ping']


简体:
郊庙歌辞 太清宫乐章 煌煌
煌煌道宫,肃肃太清 。
礼光尊祖,乐备充庭 。
罄竭诚至,希夷降灵 。
云凝翠盖,风焰红旌 。
众真以从,九奏初迎 。
永惟休祐,是锡和平 。