当前位置: 首页 >> 劉商 >> 胡笳十八拍 第八拍

胡笳十八拍 第八拍

胡笳十八拍 第八拍
作者: 劉商
朝代:
胡笳十八拍 第八拍
拼音:
['hu', 'jia', 'shi', 'ba', 'pai', 'di', 'ba', 'pai']
憶昔私家恣嬌小,遠取珍禽學馴擾 。
['yi', 'xi', 'si', 'jia', 'zi', 'jiao', 'xiao', 'yuan', 'qu', 'zhen', 'qin', 'xue', 'xun', 'rao']

如今淪棄念故鄉,悔不當初放林表 。
['ru', 'jin', 'lun', 'qi', 'nian', 'gu', 'xiang', 'hui', 'bu', 'dang', 'chu', 'fang', 'lin', 'biao']

朔風蕭蕭寒日暮,星河寥落胡天曉 。
['shuo', 'feng', 'xiao', 'xiao', 'han', 'ri', 'mu', 'xing', 'he', 'liao', 'luo', 'hu', 'tian', 'xiao']

旦夕思歸不得歸,愁心想似籠中鳥 。
['dan', 'xi', 'si', 'gui', 'bu', 'de', 'gui', 'chou', 'xin', 'xiang', 'shi', 'long', 'zhong', 'niao']


简体:
胡笳十八拍 第八拍
忆昔私家恣娇小,远取珍禽学驯扰 。
如今沦弃念故乡,悔不当初放林表 。
朔风萧萧寒日暮,星河寥落胡天晓 。
旦夕思归不得归,愁心想似笼中鸟 。