当前位置: 首页 >> 許渾 >> 贈蕭兵曹先輩

贈蕭兵曹先輩

贈蕭兵曹先輩
作者: 許渾
朝代:
贈蕭兵曹先輩
拼音:
['zeng', 'xiao', 'bing', 'cao', 'xian', 'bei']
廣陵堤上昔離居,帆轉瀟湘萬里餘 。
['guang', 'ling', 'di', 'shang', 'xi', 'li', 'ju', 'fan', 'zhuan', 'xiao', 'xiang', 'wan', 'li', 'yu']

楚客病時無鵩鳥,越鄉歸處有鱸魚 。
['chu', 'ke', 'bing', 'shi', 'wu', 'fu', 'niao', 'yue', 'xiang', 'gui', 'chu', 'you', 'lu', 'yu']

潮生水郭蒹葭響,雨過山城橘柚疎 。
['chao', 'sheng', 'shui', 'guo', 'jian', 'jia', 'xiang', 'yu', 'guo', 'shan', 'cheng', 'ju', 'you', 'shu']

聞說攜琴兼載酒,邑人爭識馬相如 。
['wen', 'shuo', 'xie', 'qin', 'jian', 'zai', 'jiu', 'yi', 'ren', 'zheng', 'shi', 'ma', 'xiang', 'ru']


简体:
赠萧兵曹先辈
广陵堤上昔离居,帆转潇湘万里余 。
楚客病时无𫛳鸟,越乡归处有鲈鱼 。
潮生水郭蒹葭响,雨过山城橘柚疏 。
闻说携琴兼载酒,邑人争识马相如 。