当前位置: 首页 >> 許渾 >> 泛五雲溪

泛五雲溪

泛五雲溪
作者: 許渾
朝代:
泛五雲溪
拼音:
['fan', 'wu', 'yun', 'xi']
此溪何處路,遙問白髯翁 。
['ci', 'xi', 'he', 'chu', 'lu', 'yao', 'wen', 'bai', 'ran', 'weng']

佛廟千巖裏,人家一島中 。
['fu', 'miao', 'qian', 'yan', 'li', 'ren', 'jia', 'yi', 'dao', 'zhong']

魚傾荷葉露,蟬噪柳林風 。
['yu', 'qing', 'he', 'ye', 'lu', 'chan', 'zao', 'liu', 'lin', 'feng']

急瀨鳴車軸,微波漾釣筒 。
['ji', 'lai', 'ming', 'che', 'zhou', 'wei', 'bo', 'yang', 'diao', 'tong']

石苔縈棹綠,山果拂舟紅 。
['shi', 'tai', 'ying', 'zhao', 'lv', 'shan', 'guo', 'fu', 'zhou', 'hong']

更就千村宿,溪橋與剡通 。
['geng', 'jiu', 'qian', 'cun', 'su', 'xi', 'qiao', 'yu', 'shan', 'tong']


简体:
泛五云溪
此溪何处路,遥问白髯翁 。
佛庙千岩里,人家一岛中 。
鱼倾荷叶露,蝉噪柳林风 。
急濑鸣车轴,微波漾钓筒 。
石苔萦棹绿,山果拂舟红 。
更就千村宿,溪桥与剡通 。