当前位置: 首页 >> 李商隱 >> 赴職梓潼留別畏之員外同年

赴職梓潼留別畏之員外同年

赴職梓潼留別畏之員外同年
作者: 李商隱
朝代:
赴職梓潼留別畏之員外同年
拼音:
['fu', 'zhi', 'zi', 'tong', 'liu', 'bie', 'wei', 'zhi', 'yuan', 'wai', 'tong', 'nian']
佳兆聯翩遇鳳凰,雕文羽帳紫金牀 。
['jia', 'zhao', 'lian', 'pian', 'yu', 'feng', 'huang', 'diao', 'wen', 'yu', 'zhang', 'zi', 'jin', 'chuang']

桂花香處同高第,柿葉翻時獨悼亡 。
['gui', 'hua', 'xiang', 'chu', 'tong', 'gao', 'di', 'shi', 'ye', 'fan', 'shi', 'du', 'dao', 'wang']

烏鵲失棲長不定,鴛鴦何事自相將 。
['wu', 'que', 'shi', 'qi', 'zhang', 'bu', 'ding', 'yuan', 'yang', 'he', 'shi', 'zi', 'xiang', 'jiang']

京華庸蜀三千里,送到咸陽見夕陽 。
['jing', 'hua', 'yong', 'shu', 'san', 'qian', 'li', 'song', 'dao', 'xian', 'yang', 'jian', 'xi', 'yang']


简体:
赴职梓潼留别畏之员外同年
佳兆联翩遇凤凰,雕文羽帐紫金床 。
桂花香处同高第,柿叶翻时独悼亡 。
乌鹊失栖长不定,鸳鸯何事自相将 。
京华庸蜀三千里,送到咸阳见夕阳 。