当前位置: 首页 >> 李商隱 >> 河清與趙氏昆季讌集得擬杜工部

河清與趙氏昆季讌集得擬杜工部

河清與趙氏昆季讌集得擬杜工部
作者: 李商隱
朝代:
河清與趙氏昆季讌集得擬杜工部
拼音:
['he', 'qing', 'yu', 'zhao', 'shi', 'kun', 'ji', 'yan', 'ji', 'de', 'ni', 'du', 'gong', 'bu']
勝概殊江右,佳名逼渭川 。
['sheng', 'gai', 'shu', 'jiang', 'you', 'jia', 'ming', 'bi', 'wei', 'chuan']

虹收青嶂雨,鳥沒夕陽天 。
['hong', 'shou', 'qing', 'zhang', 'yu', 'niao', 'mei', 'xi', 'yang', 'tian']

客鬢行如此,滄波坐渺然 。
['ke', 'bin', 'xing', 'ru', 'ci', 'cang', 'bo', 'zuo', 'miao', 'ran']

此中真得地,漂蕩釣魚船 。
['ci', 'zhong', 'zhen', 'de', 'de', 'piao', 'dang', 'diao', 'yu', 'chuan']


简体:
河清与赵氏昆季䜩集得拟杜工部
胜概殊江右,佳名逼渭川 。
虹收青嶂雨,鸟没夕阳天 。
客鬓行如此,沧波坐渺然 。
此中真得地,漂荡钓鱼船 。