当前位置: 首页 >> 吳惟信 >> 嚴陵道中 其三

嚴陵道中 其三

嚴陵道中  其三
作者: 吳惟信
朝代:
嚴陵道中 其三
拼音:
['yan', 'ling', 'dao', 'zhong', 'qi', 'san']
祇見青山不見家,石欄空倚夕陽斜 。
['qi', 'jian', 'qing', 'shan', 'bu', 'jian', 'jia', 'shi', 'lan', 'kong', 'yi', 'xi', 'yang', 'xie']

梅花欲盡東風急,春事看看到杏花 。
['mei', 'hua', 'yu', 'jin', 'dong', 'feng', 'ji', 'chun', 'shi', 'kan', 'kan', 'dao', 'xing', 'hua']


简体:
严陵道中 其三
祇见青山不见家,石栏空倚夕阳斜 。
梅花欲尽东风急,春事看看到杏花 。