当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 八

兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 八

兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 八
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 八
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'tai', 'yi', 'shi', 'di', 'er', 'shi', 'qi', 'ben', 'men', 'zhong', 'tai', 'yi', 'er', 'zi', 'xin', 'ben', 'chuan', 'ben', 'jie', 'zuo', 'tian', 'yi', 'san', 'shi', 'yi', 'shou', 'ba']
開門合,日奇六七(辛本、川本作「乙」)方 。
['kai', 'men', 'he', 'ri', 'qi', 'liu', 'qi', 'xin', 'ben', 'chuan', 'ben', 'zuo', 'yi', 'fang']

此爲地遁安營吉,藏兵設伏免憂殃,所獻日精長(川本作「良」) 。
['ci', 'wei', 'de', 'dun', 'an', 'ying', 'ji', 'cang', 'bing', 'she', 'fu', 'mian', 'you', 'yang', 'suo', 'xian', 'ri', 'jing', 'zhang', 'chuan', 'ben', 'zuo', 'liang']


简体:
兵要望江南 太乙式第二十七(本门中“太乙”二字,辛本、川本皆作“天乙”○三十一首) 八
开门合,日奇六七(辛本、川本作“乙”)方 。
此为地遁安营吉,藏兵设伏免忧殃,所献日精长(川本作“良”) 。