当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 十

兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 十

兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 十
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 十
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'tai', 'yi', 'shi', 'di', 'er', 'shi', 'qi', 'ben', 'men', 'zhong', 'tai', 'yi', 'er', 'zi', 'xin', 'ben', 'chuan', 'ben', 'jie', 'zuo', 'tian', 'yi', 'san', 'shi', 'yi', 'shou', 'shi']
月奇合,生門見九天 。
['yue', 'qi', 'he', 'sheng', 'men', 'jian', 'jiu', 'tian']

祭禱神祇行聖術,布仇(辛本、川本作「籌」)作法此間言,神遁不虛傳 。
['ji', 'dao', 'shen', 'qi', 'xing', 'sheng', 'shu', 'bu', 'chou', 'xin', 'ben', 'chuan', 'ben', 'zuo', 'chou', 'zuo', 'fa', 'ci', 'jian', 'yan', 'shen', 'dun', 'bu', 'xu', 'chuan']

(生門月奇合,得九天所臨之位,謂「神遁」 。
['sheng', 'men', 'yue', 'qi', 'he', 'de', 'jiu', 'tian', 'suo', 'lin', 'zhi', 'wei', 'wei', 'shen', 'dun']

宜作布籌,行聖術,祭神祇 。
['yi', 'zuo', 'bu', 'chou', 'xing', 'sheng', 'shu', 'ji', 'shen', 'qi']

) 。
[]


简体:
兵要望江南 太乙式第二十七(本门中“太乙”二字,辛本、川本皆作“天乙”○三十一首) 十
月奇合,生门见九天 。
祭祷神祇行圣术,布仇(辛本、川本作“筹”)作法此间言,神遁不虚传 。
(生门月奇合,得九天所临之位,谓“神遁” 。
宜作布筹,行圣术,祭神祇 。
) 。